Een intersectioneel perspectief op de complexe levenssituatie van vrouwen met een drugverslaving in herstel.

Mara Vandevelde, masterscriptie

 

Wat betekent herstel van verslaving voor jou? Onderzoek naar het perspectief van personen in herstel en familieleden

Artikel gebaseerd op Dekkers, A., De Ruysscher, C., & Vanderplasschen, W. (2020). Perspectives on addiction recovery: focus groups with individuals in recovery and family members. Addiction Research & Theory, 1-11.

 

Studiedag "40 jaar De Kiem - Ervaren in herstel"

PLENAIR 

Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen geeft een actuele situatieschets over herstelgericht werken

Prof. Dr. David Best over ‘recovery’ 

Dr. Alie Weerman over ‘ervaringsdeskundigheid’  

WORKSHOPS 

Herstelgericht werken in de verslaafdenzorg

Prof. Dr. David Best,  Monash University Melbourne en Sheffield Hallam University

Anne Dekkers, doctorandus vakgroep orthopedagogiek UGent: Wegennaar herstel van verslaving: de rol van individueel en sociaal recoverykapitaal.

Eerherstel: een blanco strafblad als eindpunt van een lang verhaal 
Laurens van Puyenbroeck, advocaat, praktijkassistent vakgroepStrafrecht, Criminologie en Sociaal recht UGent, IRCP
Christophe Vanhuyse, preventiewerker De Kiem enervaringsdeskundige 

Deskundig je ervaring met herstel van verslaving gebruiken: hoe doe je dat?

Alie Weerman,hogeschool WindesheimZwolle - lijst met valkuilen

Druggebruikers in de gevangenis: who cares?

Prof. Dr. Stijn Van de Velde, vakgroep Orthopedagogiek UGent: Resultaten van het “PROSPER-onderzoek” naar de werking van de CAP’s. 

Dirk Calle, gevangeniswerking De Kiem: ‘DrugsDe Baas’, een kortdurende vorming voor gedetineerden.

Gert Vanherk, Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Hasselt, Regioverantwoordelijke regio centraal

Kind van een drugverslaafde ouder:  Kind beschermen of ouder ondersteunen?

Arie van der Meer en Sandra Hekel, behandelmedewerkers Brijder Verslavingszorg

Ben Kwanten, psychotherapeut CGG Waas enDender

Hilde Smits, Agentschap JongerenwelzijnOost-Vlaanderen

Evelien Van Rompaye en EvyStorme,Tipi- en leefgroepbegeleiders De Kiem

 

In memoriam

 

Met veel eerbied en droefheid melden wij U het plotse overlijden van Prof. Dr. Eric Broekaert. Hij overleed vorige week op een EWODOR-meeting te Rome.

Eric Broekaert was de stichter en bezieler van De Kiem. Hij ligt ook aan de basis van de gespecialiseerde drughulpverlening in België en in Europa.

Vanuit zijn functie als voorzitter van de vakgroep Orthopedagogiek heeft hij enorm veel onderzoek gestimuleerd over De Kiem, therapeutische gemeenschappen en de drughulpverlening in het algemeen.

Hij was mede oprichter en ere voorzitter van de Europese Federatie van Therapeutische Gemeenschappen en voorzitter van de European Workgroup on Drug Oriented Research;

We zijn in gedachten bij zijn familie en vrienden en alle collega’s voor wie hij een begeesterende mentor en vriend was.

Zijn uitvaart had plaats op zaterdag 8 oktober 2016 in het IGS Westlede te Lochristi.

 

 

 

BIVV looft politiezone en Drugpunt Wetteren-Laarne-Wichelen voor zijn Bobtail > zie BOB-award

 

Terugblik op een geslaagd graduatiefeest en opendeurweekend op 28-29 mei 2016

  

Terugblik op de BFTC-sportdag op 14 juni 2016

Registratie 2014 Drughulpverlening Vlaanderen > zie VVBV-rapport + persoverzicht

Herstelgericht werken in de verslavingszorg > visietekst

Tipi-onderzoek nu ook verschenen in tijdschrift Verslaving (11° jaargang, nr. 3 september 2015)

Harmreduction in De Kiem > nieuw aanbod spuitenruil

Nieuwe vorming in gevangenis Gent > DRUGS de baas ?!

Ambulante behandeling cocaïnegebruikers te Gent en Ronse > zie folder

Drugpunt, sterk in preventiewerk > powerpoints studiedag  

 

BFTC-dag 7 mei 2015 - Drongen

Programma

WORKSHOPS VOORMIDDAG

1. Schematherapie bij dubbeldiagnose: handvaten voor diagnostiek en psychotherapie voor psychiaters, psychologen en geïnteresseerden.

2. Therapeutic communities for treating addictions in Europe

3. Arbeidstrajectbegeleiding en nazorg in ruim perspectief

4. Gezin en TG, hand in hand?

5. Budgetbegeleiding en schuldhulpverlening tijdens en na de TG.

6. DOE- workshop lichaamswerk

WORKSHOPS NAMIDDAG

1. Relatievorming en verslaving: blik verruimend werken wanneer liefde blind maakt…

2. Re-integratie van bewoners met een licht verstandelijke beperking (LVBP).

3. Van drugs en alcoholfeesten naar nuchter vieren

4. Potentieel sederende of zelfs verdovende medicatie binnen een TG: een wolf in schaapskleren of een schaap in een wolvenjas ?

5. De therapeutische gemeenschap van de 21 eeuw, een noodzakelijke herpositionering

6. Mindfulness en terugvalpreventie

 

De elf valkuilen in het kort - De modi modilijst - Seks Relatie Verslaving - Trempoline BFTC 2015

 

 

 

 

Registratiegegevens drugverslaafden in behandeling 2011-2012  > perstekst VVBV - VVBV rapport 2011-2012

Voor het eerst meer behandelingen voor cannabis dan voor heroïne > AVS

  

Een nieuw halfweghuis in opbouw...

Info over de halfweghuiswerking  > 2014 nr1 - De halfweghuisbegeleiding: het ultieme sluitstuk

Steun ons > steun onze nieuwbouw

 

Drugpunt, sterk in preventiewerk > powerpoints studiedag 21 februari 2014

 

Studiedag “35 jaar De Kiem – Uitdagingen voor de toekomst” 

Raadpleeg hier alle presentaties en enkele extra teksten:

Studiedag De Kiem

PLENAIR

George De Leon: Is de T.G.-behandeling ‘evidence-based’? Wat zegt het onderzoek?

Prof. Dr. Eric Broekaert: Therapeutische gemeenschappen: Onderzoek in Europa.

Karen Biggs:  Drughulpverlening in de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk.

Sara Van Malderen:  Het drugbeleid in de Vlaamse gevangenissen.

Prof. Dr. Brice De Ruyver: Naar een verdere uitbouw en  duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid.

WORKSHOPS

Drughulpverlening voor verslaafde ouders met kinderen.

Luca Littera en Evy Storme: Voorstelling Tipi-werking.

Evelien Van Rompaye en Jachna Beck: Onderzoek naar de leefsituatie en huidige
kwaliteit van leven van ouders en kinderen die het Tipi-programma hebben doorlopen

Folder Bubbels en Babbels

Voostelling OP+

Voorstelling KDO

Werking Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen

Therapietrouw en retentie in ambulante drugbehandeling.

Laura Stevens: De rol van impulsiviteit in de behandelingsuitkomsten van alcohol en druggebruikers: onomkeerbaar gegeven of (therapeutisch) aanknopingspunt?

Veronique Hauglustaine: De CRA+Vouchers methodiek voor cocaïneverslaafden.

Dave Smits: Cliëntfeedback, een veronachtzaamd preventiemiddel tegen drop-out in therapie.

Nele Stinckens & Dave Smits: Waarom het gouden muiltje Assepoester toebehoort:
het belang van systematisch case-study onderzoek

De TG als methode - George De Leon

George De Leon: Therapeutic Community Elements: Theory, Model, and Method

Drugbehandeling tijdens en na detentie.

Petra Colpaert: Projectwerking en visie PLC Ruiselede

Kaat Vanthuyne: Centraal Aanmeldpunt Drugs in de gevangenis

Els Naessens: Hulpverlening en strafuitvoering

Verslaafdenzorg in evolutie.

Prof. Dr. Guido Pieters: Beter worden thuis? Artikel 107 en de verslaafdenzorg: Leuvense ervaringen.

Delphine Mortier: Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening.