PLENAIR 

Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen geeft een actuele situatieschets over herstelgericht werken

Prof. Dr. David Best over ‘recovery’ 

Dr. Alie Weerman over ‘ervaringsdeskundigheid’  

WORKSHOPS 

Herstelgericht werken in de verslaafdenzorg

Prof. Dr. David Best,  Monash University Melbourne en Sheffield Hallam University

Anne Dekkers, doctorandus vakgroep orthopedagogiek UGent: Wegennaar herstel van verslaving: de rol van individueel en sociaal recoverykapitaal.

Eerherstel: een blanco strafblad als eindpunt van een lang verhaal 
Laurens van Puyenbroeck, advocaat, praktijkassistent vakgroepStrafrecht, Criminologie en Sociaal recht UGent, IRCP
Christophe Vanhuyse, preventiewerker De Kiem enervaringsdeskundige 

Deskundig je ervaring met herstel van verslaving gebruiken: hoe doe je dat?

Alie Weerman,hogeschool WindesheimZwolle - lijst met valkuilen

Druggebruikers in de gevangenis: who cares?

Prof. Dr. Stijn Van de Velde, vakgroep Orthopedagogiek UGent: Resultaten van het “PROSPER-onderzoek” naar de werking van de CAP’s. 

Dirk Calle, gevangeniswerking De Kiem: ‘DrugsDe Baas’, een kortdurende vorming voor gedetineerden.

Gert Vanherk, Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Hasselt, Regioverantwoordelijke regio centraal

Kind van een drugverslaafde ouder:  Kind beschermen of ouder ondersteunen?

 Arie van der Meer en Sandra Hekel, behandelmedewerkers Brijder Verslavingszorg

 Ben Kwanten, psychotherapeut CGG Waas enDender

 Hilde Smits, Agentschap JongerenwelzijnOost-Vlaanderen

 Evelien Van Rompaye en EvyStorme,Tipi- en leefgroepbegeleiders De Kiem en zo

 

 

Met veel eerbied en droefheid melden wij U het plotse overlijden van Prof. Dr. Eric Broekaert. Hij overleed vorige week op een EWODOR-meeting te Rome.

Eric Broekaert was de stichter en bezieler van De Kiem. Hij ligt ook aan de basis van de gespecialiseerde drughulpverlening in België en in Europa.

Vanuit zijn functie als voorzitter van de vakgroep Orthopedagogiek heeft hij enorm veel onderzoek gestimuleerd over De Kiem, therapeutische gemeenschappen en de drughulpverlening in het algemeen.

Hij was mede oprichter en ere voorzitter van de Europese Federatie van Therapeutische Gemeenschappen en voorzitter van de European Workgroup on Drug Oriented Research;

We zijn in gedachten bij zijn familie en vrienden en alle collega’s voor wie hij een begeesterende mentor en vriend was.

Zijn uitvaart had plaats op zaterdag 8 oktober 2016 in het IGS Westlede te Lochristi.