De Kiem heeft een Ambulant Centrum te Gent en te Ronse (met antenne te Geraardsbergen), twee regionale preventiediensten (in de politiezones Rhode-Schelde en Wetteren-Laarne-Wichelen) en een gevangeniswerking in verschillende Vlaamse gevangenissen.

Programma-aanbod

Ambulante begeleiding

In de Ambulante Centra van De Kiem vormt abstinentie geen voorwaarde om een begeleiding te volgen. Met de nodige aandacht voor de hulpvraag van de cliënt en zijn omgeving, wordt getracht het gebruik te stoppen of onder controle te krijgen en terugval te voorkomen. De druggebruiker wordt op psychosociaal, administratief en juridisch vlak ondersteund en begeleid. Daarnaast is er aandacht voor de sociale situatie (tewerkstelling, huisvesting, tijdsinvulling,…) en de relationele context (ouders, partner,…). Met iedere cliënt worden duidelijke afspraken gemaakt betreffende de doelstellingen, de termijn en de frequentie van de begeleiding.
In het Ambulant Centrum te Ronse, Geraardsbergen en Ninove kan men terecht voor een substitutiebehandeling onder begeleiding van een arts. In het Ambulant Centrum te Gent wordt hiervoor samengewerkt met gespecialiseerde centra. Ook voor gezins- en psychotherapie wordt met gespecialiseerde centra of hulpverleners samengewerkt. De Kiem maakt deel uit van het zorgcircuit middelenmisbruik van Oost-Vlaanderen en werkt nauw samen met andere voorzieningen.

In de Ambulante Centra van De Kiem werken we sinds enkele jaren ook met een nieuwe methodiek om cocainegebruikers te behandelen. Deze methode noemt “Community Reinforcement Approach (CRA) + Vouchers (beloningspunten)” en heeft tot doel het  cocaïnegebruik te stoppen door regelmatige speekseltesten en door het belonen van gedragsverandering via vouchers.

> folder Ambulant Centrum Gent

> folder Ambulant Centrum Ronse/Geraardsbergen/Ninove

> folder ambulante behandeling cocaïnegebruikers

Gevangeniswerking

De Kiem is betrokken bij het aanbieden van oriëntatiegesprekken, individuele begeleiding, groepsgesprekken en terugvalpreventie voor druggebruikers in verschillende Vlaamse gevangenissen. Het doel van de gevangeniswerking is gedetineerden bewust te maken van de problematiek eigen aan verslaving en hen op een positieve manier te laten kennismaken met de drughulpverlening.

> lees meer

Preventie

Binnen de politiezones “Rhode en Schelde” , "Wetteren-Laarne-Wichelen", "Assenede-Evergem" en "Regio Puyenbroeck" verzorgt De Kiem de dagelijkse werking van een 'Drugpunt' voor preventie en vroeginterventie.  

> Drugpunt Rhode en Schelde

> Drugpunt Wetteren-Laarne-Wichelen

> Drugpunt Assenede-Evergem

> Drugpunt Regio Puyenbroeck

Op welke manier kan men bij ons terecht?

Men kan schriftelijk of telefonisch contact opnemen met een van de ambulante centra of persoonlijk langskomen om een afspraak te maken. Na één of meerdere ken¬nismakingsgesprekken wordt iedere aanvraag binnen een multidisciplinair team besproken dat, in overleg met de cliënt, beslist tot het starten van een ambulante begeleiding of tot een passende doorverwijzing.

Wie kan er bij ons terecht?

Personen met drugproblemen (alcohol, medicatie en illegale middelen) waarbij een residentiële opname (nog) niet nodig en/of niet gewenst is kunnen zich richten tot de ambulante centra van De Kiem. Het centrum te Gent heeft extra aandacht voor diegenen die reeds met justitie in aanraking gekomen zijn en richt zich eveneens naar personen die, na het vroegtijdig beëindigen van een behandeling, verdere ambulante begeleiding wensen.

Ouders en familieleden van cliënten kunnen in de ambulante centra terecht voor individuele gesprekken (met of zonder hun kind) en kunnen indien gewenst aansluiten bij een ambulante oudergroep.