De Kiem heeft ambulante centra te Gent, Ronse, Geraardsbergen, Ninove en Dendermonde, vier regionale preventiediensten (in de politiezones Rhode&Schelde, Wetteren-Laarne-Wichelen, Assenede-Evergem en Regio Puyenbroeck) en een gevangeniswerking in verschillende Vlaamse gevangenissen.

Programma-aanbod

Ambulante begeleiding

De ambulant behandeling bestaat uit regelmatige gesprekken waarin we de cliënt ondersteunen in het zoeken en maken van keuzes die de levenskwaliteit kunnen verbeteren. Dit kan gaan over druggebruik, justitie, het werk, huisvesting, relatie, kinderen, tijdsbesteding, … De gesprekken zijn doorgaans individueel, maar indien gewenst kunnen andere personen ook worden uitgenodigd.

In het Ambulant Centrum te Ronse, Geraardsbergen, Ninove en Dendermonde kan men terecht voor een substitutiebehandeling onder begeleiding van een arts. In het Ambulant Centrum te Gent wordt hiervoor samengewerkt met gespecialiseerde centra. Ook voor gezins- en psychotherapie wordt met gespecialiseerde centra of hulpverleners samengewerkt. De Kiem maakt deel uit van het zorgcircuit middelenmisbruik van Oost-Vlaanderen en werkt nauw samen met andere voorzieningen.

In de Ambulante Centra van De Kiem werken we sinds enkele jaren ook met een nieuwe methodiek om cocainegebruikers te behandelen. Deze methode noemt “Community Reinforcement Approach (CRA) + Vouchers (beloningspunten)” en heeft tot doel het  cocaïnegebruik te stoppen door regelmatige speekseltesten en door het belonen van gedragsverandering via vouchers.

> folder Ambulant Centrum Gent

> folder Ambulant Centrum Ronse/Geraardsbergen/Ninove/Dendermonde

> folder ambulante behandeling cocaïnegebruikers

Gevangeniswerking

De Kiem is betrokken bij het aanbieden van oriëntatiegesprekken, individuele begeleiding, groepsgesprekken en terugvalpreventie voor druggebruikers in verschillende Vlaamse gevangenissen. Het doel van de gevangeniswerking is gedetineerden bewust te maken van de problematiek eigen aan verslaving en hen op een positieve manier te laten kennismaken met de drughulpverlening.

> lees meer

Preventie

Binnen de politiezones “Rhode en Schelde” , "Wetteren-Laarne-Wichelen", "Assenede-Evergem" en "Regio Puyenbroeck" verzorgt De Kiem de dagelijkse werking van een 'Drugpunt' voor preventie en vroeginterventie.  

> Drugpunt Rhode en Schelde

> Drugpunt Wetteren-Laarne-Wichelen

> Drugpunt Assenede-Evergem

> Drugpunt Regio Puyenbroeck