Wie kan er bij ons terecht?

Personen met drugproblemen (alcohol, medicatie en illegale middelen) waarbij een residentiële opname (nog) niet nodig en/of niet gewenst is kunnen zich richten tot de ambulante centra van De Kiem. Het centrum te Gent heeft extra aandacht voor diegenen die reeds met justitie in aanraking gekomen zijn en richt zich eveneens naar personen die, na het vroegtijdig beëindigen van een behandeling, verdere ambulante begeleiding wensen.

Ouders en familieleden van cliënten kunnen in de ambulante centra terecht voor individuele gesprekken (met of zonder hun kind) en kunnen indien gewenst aansluiten bij een ambulante oudergroep.