Een nieuw halfweghuis in opbouw... > klik op de foto

       

   

 

Een NIEUWBOUW voor het halfweghuis

De halfweghuisbegeleiding is momenteel gevestigd in een eigen woning en in twee huurwoningen. Deze accommodatie is echter onvoldoende aangepast, ligt te verspreid en er is geen plaats voorzien voor alleenstaande ouders met jonge kinderen. Daarom werd het plan opgevat een nieuwbouw te zetten op de zelfde site van de halfweghuiswoning die we reeds in eigendom hebben.

In de nieuwbouw worden 6 individuele kamers voorzien (voor cliënten zonder kinderen) en 2 studio's waar ex-verslaafde moeders of vaders kunnen verblijven samen met hun kinderen. Er is plaats voor 2 tot 4 kinderen tot de leeftijd van 6 jaar (bij opname).

De start van de werken voor de nieuwbouw is gepland voor november-december 2013 en de bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

De kostprijs van de nieuwbouw voor het halfweghuis werd begroot op 700.000 euro. De financiering gebeurt voor het grootste deel met eigen middelen en een bijkomende lening bij de bank. Voor de rest hopen we op extra inkomsten via sponsoring.

 

Het HALFWEGHUIS van De Kiem

Binnen het residentieel programma van De Kiem worden verslaafden eerst 2 tot 8 weken opgevangen in de onthaalafdeling en volgen zij daarna een intensief programma van een twaalftal maanden in de therapeutische gemeenschap te Gavere.

Tot slot zetten ze de stap naar het halfweghuis waar ze worden begeleid in hun daadwerkelijke re-integratie in de samenleving. Overdag gaan ze werken of (opnieuw) studeren of doen ze vrijwilligerswerk. 's Avonds hebben ze therapiegroepen of begeleidingsgesprekken of een actieve vrijetijdsbesteding.

De begeleiding betreft (re-integratie)thema's zoals budgetbeheer, zelfredzaamheid (in het alleen wonen), conflicthantering, relaties, terugvalpreventie...enz. De residentiële halfweghuis-begeleiding duurt zo’n 8 maanden en eenmaal men opnieuw alleen woont wordt men nog 6 maanden ambulant begeleid.

Verslaafde moeders of vaders met jonge kinderen verblijven eerst in de Tipi, een woon-unit naast de therapeutische gemeenschap, om vervolgens in het halfweghuis verder ondersteund te worden in de opvoeding van hun kind(eren).

De residentiële en ambulante halfweghuisbegeleiding vormt het cruciale sluitstuk op de behandeling in De Kiem. Na een langdurig verblijf in de therapeutische gemeenschap moet blijken of de opgedane vaardigheden en inzichten staande blijven bij re-integratie in de samenleving. De heraanpassing aan het echte leven dient op een begeleide manier te gebeuren om een terugval in druggebruik of andere problemen te voorkomen.

Ook voor ex-verslaafde ouders met jonge kinderen blijft ondersteuning belangrijk in deze re-integratiefase. Lukt het alleen wonen, de combinatie werk/school en zorg voor kinderen, is het financieel haalbaar, lukt het opvoeden en structureren van de kinderen als alleenstaande ouder, ... Vaak trachten we hier de overstap te maken naar een reguliere dienst voor opvoedingsondersteuning zodat verdere opvolging van de kinderen is verzekerd.

 

HOE KAN U ONS HALFWEGHUIS STEUNEN ?

Vooral voor de binnenhuisinrichting en meubilering van het nieuwe gebouw en de aanleg van de tuin rekenen we op extra financiële steun. Voor deze aanzienlijke uitgaven doen we een beroep op bedrijven en organisaties die hun maatschappelijke sociale verantwoordelijkheid niet willen ontlopen. We hopen op deze manier 100.000,00 euro te kunnen samenbrengen.
U kan ons steunen door het storten van een financiële bijdrage op ons rekeningnummer BIC GEBABEBB / IBAN BE 270012 1652 3173 met vermelding ‘nieuwbouw’. Hierbij kan U in onderstaande lijst een specifiek deelproject uitkiezen om te sponsoren.

Misschien steunt U ons liever op een materiële manier, door het schenken van bepaalde producten of diensten. Opnieuw kan onze suggestielijst U hierbij van inspiratie dienen. Aarzel niet ons hieromtrent ook te contacteren om een en ander af te spreken.


ENKELE CONCRETE SUGGESTIES

Onderstaande tabel geeft U een aantal suggesties betreffende de projecten die wij willen realiseren. We zijn zo vrij geweest om voor deze noden ook een prijsschatting toe te voegen.


Concrete noden Prijsschatting
Keukenmeubilair (2 ouder&kind-studio’s) 2 X 4.000,00 €
Elektrische toestellen (2 ouder&kind-studio’s) 2 X 1.500,00 €
Keuken collectieve woning 11.000,00 €
Elektrische toestellen collectieve woning 2.000,00 €
Verlichtingsarmaturen 4.000,00 €
Verfmateriaal voor alle ruimtes en gangen 2.000,00 €
Linnenkamer: industriële wasmachine en droger 4.500,00 €
Inrichting kinderkamers 4x 1.500,00 €
Decostore en brandvrije gordijnen voor alle ramen 25.000,00 €
omheining + poort 5.000,00 €
Aanleg wegenis en tuin 20.000,00 €


WAT KUNNEN WIJ DOEN?

- Voor alle financiële giften vanaf 40,00 euro kan een attest voor fiscale vrijstelling worden bekomen.
- Via onze website en ons kwartaaltijdschrift zullen wij bekend maken wie ons bij onze nieuwbouwplannen ondersteunde.
- Graag zullen wij ook alle sponsors uitnodigen op de officiële opening van de nieuwe gebouwen en hen vermelden in het boekje dat bij die gelegenheid zal worden uitgebracht.
- Wij kunnen onze werking schriftelijk toelichten binnen uw organisatie(-blad) of we kunnen een informatiesessie verzorgen.