Deze aanvraag betreft steun aan de solidariteitskas van De Kiem. De solidariteitskas werd in het leven geroepen om minder kapitaalkrachtige bewoners te ondersteunen in hun drugvrije re-integratie in de samenleving.

Alle bewoners die residentieel in De Kiem verblijven en in de mogelijkheid zijn, storten uit solidariteit maandelijks een kleine bijdrage in de solidariteitskas. Bewoners die zelf niet over de nodige middelen beschikken, vragen in eerste instantie steun aan hun directe omgeving. Lukt dit niet, dan kunnen ze (naar het einde van hun programma toe) voor bepaalde zaken een aanvraag tot steun vanuit de solidariteitskas doen. Het betreft hier enkel zaken die met hun re-integratie te maken hebben zoals het halen van een rijbewijs, het inschrijfgeld voor een bepaalde cursus, de aankoop van een bromfiets, de betaling van een huurwaarborg, de betaling van zich herhalende gezondheidszorgen (bv tandartskosten), het aankopen van een fiets, … enz. Het directiecomité van De Kiem beoordeeld deze aanvragen tot steun en kent deze toe in de vorm van een gift of een renteloze lening die in bepaalde gevallen (bv. het halen van een rijbewijs) niet moet worden terugbetaald.

Iedere bijdrage aan de solidariteitskas, die ons in staat stelt bewoners te helpen in hun re-integratie, is van harte welkom. Doe je gift via je internetbankieren op het rekeningnummer van De Kiem BIC GEBABEBB/IBAN BE 270012 1652 3173 met de vermelding 'gift solidariteitskas'.

Stuur een mailtje naar admin(at)dekiem.be als je een attest voor fiscale vrijstelling wenst te ontvangen (voor een gift van minimum 40 euro) of als je vier keer per jaar ons tijdschrift wenst te ontvangen.

Download hier het volledige dossier