Werken in De Kiem, misschien wel iets voor jou?

 

Mensen helpen die door drugs, alcohol of medicatie in de problemen zijn geraakt, daar draait het bij ons om.

Samen streven naar verandering, naar een betere levenskwaliteit en waar mogelijk een drugsvrije toekomst daar gaan we voor.

Met een enthousiaste ploeg van een 60-tal medewerkers biedt De Kiem preventie, vroeginterventie, ambulante en residentiele hulp.

Een positieve en collegiale werksfeer met oog voor ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen houdt ons scherp. Wil jij mee het verschil maken?

 

Voor onze ambulante afdeling te Ronse zijn we op zoek naar een gedreven:

 

Ambulant begeleider (19u) te Ninove (m/v/x)

 

Dit is je job:

 • Individuele begeleiding van druggebruikers in het ambulant centrum van De Kiem te Ninove. Dit in het kader van het partnerschap “Op stap, samen naar werk” , gefinancierd door ESF Vlaanderen Departement Werk en Sociale Economie (oproep 510).

 

Dit ben jij:

 • Je hebt een opleiding in de menswetenschappen, bachelor of master (ortho., MW, psychologie, criminologie …).
 • Je bent gedreven en sociaal vaardig
 • Je kan je vlot aanpassen aan diverse cliënten en situaties.
 • Je bent een teamspeler die voldoening haalt uit het samenwerken met collega’s maar je kan ook zelfstandig werken en initiatief nemen.
 • Eigen levenservaring en/of ervaring in het werken met verslaafden strekt tot aanbeveling
 • Je beschikt over een rijbewijs en een eigen wagen.

 

Dit bieden wij:        

 • Een halftijds contract onbepaalde duur (het project loopt tot 31/12/2022) in het kader van een ESF-project.
 • Volgens ziekenhuisbarema IFIC schaal 14 of 16
 • Je werkplek is Ninove (Brusselsesteenweg 3), maar er zal ook op verplaatsing moeten gewerkt worden (regio Brakel-Herzele-Lierde-Oosterzele-Sint-Lievenshoutem en Zottegem).
 • Een team met 4 enthousiaste collega’s, ondersteund door een verantwoordelijke en collega’s uit de andere ambulante deelwerkingen van De Kiem .
 • Kansen om het werkveld te verkennen en jezelf te ontwikkelen

 

Dit is je kans:

 

Stuur je kandidatuur met curriculum vitae voor 20 maart 2021 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - De Kiem vzw., Vluchtenboerstraat 7a, 9890 Gavere.

 


 

Functieomschrijving begeleider ambulant centrum

 

Naam van de functie

 

Begeleider Ambulant Centrum

 

Plaats van de functie in de organisatie

 

De begeleider situeert zich rechtstreeks onder de verantwoordelijke van de ambulante diensten.

 

Functieomschrijving :

 

Individuele begeleiding van druggebruikers in het ambulant centrum van De Kiem te Ninove.

 

Doelgroep:

 

Personen die problemen ervaren door het gebruik van illegale drugs, alcohol of medicatie. De omgeving (ouders, partner, ..) van de cliënt kan evens in het centrum terecht.

 

Specifieke verantwoordelijkheden en takenpakket

 

Het takenpakket werd ingedeeld in takenclusters op basis van taken die bij elkaar horen. De uitvoering van onderstaande taken zal gebeuren in nauw overleg met de verantwoordelijke van de Ambulante Diensten.

 

 • Onthaal en opvang van cliënten die zich met hun vraag tot ons richten, hetzij per telefoon, per e-mail of wanneer zij zich zonder afspraak aanmelden.
 • Intakegesprekken kunnen voeren waaruit voldoende essentiële informatie gedestilleerd kan worden om als team te beslissen welk aanbod we kunnen doen naar de cliënt en of dit aanbod voldoende aansluit bij diens vraag. Het gedifferentieerde begeleidingsaanbod met bijhorende beperkingen van het centrum (en andere centra) goed kennen en kunnen afstemmen op de vraag van de cliënt is hierbij belangrijk.
 • Vertrekkende vanuit de hulpvraag van de cliënt ernaar streven om opnieuw controle te krijgen over het gebruik, terugval te voorkomen, of te stoppen met gebruik. Abstinentie is hierbij geen voorwaarde tot begeleiding.
 • Het accent van de begeleiding ligt op de ondersteuning van druggebruikers op psychosociaal, administratief en juridisch vlak met het oog op een voor hen haalbare zelfredzaamheid .
 • Er wordt ook veel aandacht besteed aan het normaliseren van de sociale situatie van de cliënt en zijn relationele context op het vlak van tewerkstelling, huisvesting, tijdsinvulling.

 

 • Vorm en inhoud geven aan een individuele begeleiding van druggebruikers (en eventuele betrokken verwanten) die een verbetering willen van hun algemene leefsituatie, in het bijzonder m.b.t. hun druggebruik.
 • Het handelsplan bespreken met collega’s op teamvergaderingen en in overleg de aanpak richting geven.
 • Het geven en vragen van feedback stimuleren en openstaan voor de constructieve feedback van collega’s teneinde de manier van werken op één lijn te houden en te groeien in je vaardigheden als begeleider.

 

 • Dossier- en cliëntgegevens goed bijhouden en tijdig aanvullen in registratieprogramma’s.
 • Instaan voor externe (en interne) rapportage en verslaggeving.
 • Over voldoende kennis en/of vaardigheden beschikken om een doorverwijzing te regelen opdat de cliënt op een respectvolle manier begeleid wordt naar een ander centrum waar hij/zij terecht kan.
 • Contacten onderhouden met verwijzende instanties en betrokken justitiële diensten in functie van doorverwijzing, opvolging en evaluatie.

 

 

Competentieprofiel

 

Onder competenties verstaan we het samenhangend geheel van kennis, vaardigheden

en houdingen, dat aantoonbaar ontleend is aan concrete handelingen en/of taken die

voorkomen in de beroepsuitoefening van deze functie.

We beschrijven achtereenvolgend de beroepskennis en de sleutelvaardigheden, waarover de ambulante begeleider moet beschikken.

 

Beroepskennis

 

Beroepskennis verwijst naar de algemene kennis, de specifieke kennis en de basiskennis die noodzakelijk is voor de uitoefening van deze functie.

 

Kennis van de actuele justitiële statuten en hun toepassingsmodaliteiten

Kennis van de actuele organisatie binnen de drughulpverlening

 

Basiskennis van de motivationele gesprekvoering

Basiskennis van het contextueel gedachtengoed

 

Kennis van communicatie en samenwerking

Kennis van schriftelijk en mondeling rapporteren.

Kennis van principes van de omgang met vertrouwelijke informatie.

 

Basiskennis van PC-gebruik en gebruik van internet

 

Sleutelvaardigheden

 

Sleutelvaardigheden verwijzen naar de vaardigheden, attitudes, persoonlijkheids- en

gedragskenmerken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van deze functie. De sleutelvaardigheden staan in onderstaand competentiestramien in het vet aangeduid.

 


TAAK

nr

Competentie

Korte omschrijving

1

Zichzelf ontwikkelen

Zich continue nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken

2

Efficiënt handelen

Opdrachten realiseren binnen de beschikbare tijd, middelen en afspraken

3

Overzicht houden

Prioriteiten stellen, een probleem van op zekere afstand beschouwen

4

Observeren en objectiveren

Het efficiënt verwerven en verwerken van observatiegegevens

5

Registreren en verslag geven

Zin voor een goede schriftelijke verslaggeving, voor registratie

6

Doel- en strategiegericht werken

Het stellen van objectieven en het bepalen en volgen van strategieën

7

Resultaatgericht werken

De ambitie om resultaten te boeken

8

Ordelijk, nauwkeurig en stipt werken

Met de nodige zorgvuldigheid werken en afspraken nakomen

9

Veilig werken

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen

10

Zorgzaam omgaan met materiaal en infrastructuur

Zorgzaam omgaan met materiaal, voertuigen en infrastructuur

 

PERSOON

11

Verantwoordelijk-heidszin

Steeds de volle verantwoordelijkheid opnemen voor acties en initiatieven

12

Congruentie en openheid

Echtheid, zelfexpressie

13

Inzet, dynamiek en werktempo

Met veel energie uitvoeren van taken, begaan zijn met het werk

14

Openstaan voor kritiek

Met kritiek omgaan en er lessen uit trekken

15

Stressbestendig-heid

 

Efficiënt en kwaliteitsvol blijven werken onder stress

16

Assertiviteit, relative-ringsvermogen

Voor zichzelf en eigen ideeën opkomen, relativeringsvermogen aan de dag leggen

17

Aanpassings-

vermogen

 

Zich aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden, mensen en situaties aanpassen

18

Probleemoplossend werken

Het erkennen van problemen en het tijdig nemen van beslissingen

19

Zelfstandigheid, zin voor initiatief

Uit zichzelf actie ondernemen

20

Innovatief denken

Originaliteit, creativiteit en vernieuwing tonen in denken en handelen

 

 

TEAM & ORGANISATIE

nr

Competentie

Korte omschrijving

21

Samenwerken

Zich identificeren met het team, de teamgeest bevorderen, werken aan het behalen van teamresultaten

22

Loyaal handelen

Het loyaal ondersteunen, uitdragen en uitvoeren van genomen beslissingen

23

Overleggen en rapporteren

Mondeling feedback of verslag geven van uitgevoerde taken

24

Engagement en participatie in de organisatie

Zich inzetten voor de doelstellingen van de organisatie

25

Overleggen met andere teams

Met andere teams (disciplines) overleggen en communiceren

26

Collegialiteit

Zich inzetten voor de sfeer, aandacht en respect tonen voor collega’s en hen helpen

27

Communiceren

Zich vlot en genuanceerd kunnen uitdrukken

28

Inzicht in de organisatie

Inzicht in de organisatiestructuur, communicatiekanalen, overlegplatformen en bevoegdheden van versch. functies

29

Omgang met diensthoofd

Respect voor je diensthoofd en zijn bevoegdheden

30

Relaties en netwerken opbouwen

Relaties en netwerken opbouwen met mensen binnen en buiten de organisatie

 

CLIËNT

31

Zicht op de doelgroep

Voldoende kennis hebben over de doelgroep

32

Aandacht voor familie en sociaal netwerk

Positief aanvaarden, luisteren naar en begrijpen van de familie en andere betekenisvolle personen

33

Empathie

Luisteren naar en begrijpen van cliënten en zich inleven in hun leefwereld

34

Respect

Respect voor de opvattingen en de rechten van de cliënt

35

Discretie

Zorgzaam en respectvol omspringen met vertrouwelijke gegevens

36

Spreken op het niveau van je cliënt

Vlot met cliënten omgaan in een passend taalgebruik

37

Motiveren

Ondersteunen en motiveren van cliënten

38

Cliëntvriendelijke houding

De interne en externe cliënten helpen in de mate van het mogelijke en het toelaatbare

39

Omgevingsbewust zijn

Zich bewust zijn van ontwikkelingen in hulpverlening, in justitie en in de samenleving en zich bewust zijn van de beperkingen die de justitiële context biedt

40

Leiderschap tonen

Het animeren en leiden van (een groep) cliënten