Werken in De Kiem, misschien wel iets voor jou?

 

Mensen helpen die door drugs, alcohol of medicatie in de problemen zijn geraakt, daar draait het bij ons om.

Samen streven naar verandering, naar een betere levenskwaliteit en waar mogelijk een drugsvrije toekomst daar gaan we voor.

Met een enthousiaste ploeg van een 60-tal medewerkers biedt De Kiem preventie, vroeginterventie, ambulante en residentiele behandeling en nazorg.

Een positieve en collegiale werksfeer met oog voor ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen houdt ons scherp. Wil jij mee het verschil maken?

 

Om ons begeleidingsteam tijdelijk te versterken zijn we op zoek naar een gedreven:

 

Begeleider Halfweghuis (38 u) te Merelbeke (m/v/x)

 

Dit is je job:

 • Begeleiding van de re-integratie van drugverslaafden in het halfweghuis van het residentieel programma van De Kiem. Je werkt in een roulementsysteem met weekenddienst (1 op vier weekends – zeker twee avonden avondwerk, flexibel in te vullen).

 

Dit ben jij:

 • Je hebt een opleiding in de menswetenschappen (opvoeder, MW, …) (graduaat, bachelor of master).
 • Je werkt nauwkeurig, bent in staat om prioriteiten te stellen en bent flexibel in het opnemen van een gevarieerd takenpakket.
 • Je kan je vlot aanpassen aan diverse cliënten en situaties.
 • Je bent een teamspeler die voldoening haalt uit het samenwerken met collega’s maar je kan ook zelfstandig werken en initiatief nemen.
 • Eigen levenservaring en/of ervaring in het werken met groepen en met jongvolwassenen strekt tot aanbeveling

 

Dit bieden wij:          

 • Een vervangingscontract wegens ziekte (38u), met onmiddellijke ingang
 • Volgens IFIC-barema 14
 • Je werkplek is Merelbeke (Hundelgemsesteenweg 900 A) maar je doet daarnaast ook regelmatig gesprekken op verplaatsing.
 • Een fijne werkplek en een klein team enthousiaste collega’s waar je met plezier mee samenwerkt
 • Zelfstandigheid in het werken met deze doelgroep op de drempel van een nieuwe toekomst.
 • Kansen om binnen het werkveld een netwerk uit te bouwen en jezelf te ontwikkelen

 

Dit is je kans:

 

Stuur je kandidatuur met curriculum vitae zo snel mogelijk naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of De Kiem, Vluchtenboerstraat 7a, 9890 Gavere, t.a.v. Evelien Van Rompaye.

 

Functieomschrijving halfweghuisbegeleider

 

Functienaam

 

Halfweghuisbegeleider

 

Plaats van de functie in de organisatie

 

De halfweghuisbegeleider situeert zich rechtstreeks onder de verantwoordelijke van de halfweghuizen.

 

Specifieke verantwoordelijkheden

 

Individuele Begeleiding

 

 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het re-integratieproces van de HWH-bewoners met oog op de vier dimensies van herstel:
 • Klinisch herstel
 • Functioneel herstel
 • Maatschappelijk herstel
 • Persoonlijk herstel
  • Hij/zij heeft een basiskennis van terugvalpreventie en motiverende gespreksvoering, zet in op zorgtrajecten, is bereid aanklampend te werken en stemt zich af op de hulpvraag van de cliënt.
  • Hij/zij volgt het individueel handelingsplan op en organiseert of leidt de twee(drie)maandelijkse HP-besprekingen.
  • Hij/zij houdt cliëntgegevens goed bij en vult deze tijdig aan in CIS.
  • Hij/zij neemt de beschikbare informatie door: dagverslagen, weekverslagen, weekplanningen, budgetbladen, rekeninguittreksels, CIS…
  • Hij/zij neemt contact op met het vrijwilligerswerk van nieuwkomers en doet hiermee een afrondingsgesprek op het einde van het vrijwilligerswerk.
  • Hij/zij staat mee in voor de opstart van een traject rond arbeidsintegratie, reeds van in de TG, door de organisatie van peergroepen rond dit thema en het gezamenlijk overleg met de peergroepbegeleider en VDAB-collega’s.
  • Hij/zij bereidt TG-bewoners voor op hun vervolgtraject in het halfweghuis door de organisatie van een infomoment, individuele gesprekken, door de deelname aan overdrachtsfocussen en de organisatie van een overgangsgesprek met familie en familiewerking.
  • Hij/zij begeleidt bewoners die ambulant worden opgevolgd
 • vertrekkende vanuit de hulpvraag van de cliënt
 • het accent van de begeleiding ligt op de ondersteuning van druggebruikers met het oog op een voor hen haalbare zelfredzaamheid en kwaliteit van leven
 • Cliënten respectvol tegemoet komen in hun vragen naar (verdere) begeleiding en vanuit een geruststellende houding perspectieven aanbieden.
 • Contacten onderhouden met verwijzende instanties en betrokken justitiële diensten in functie van doorverwijzing, verdere behandeling en evaluatie.

 

Groepen

 

 • Hij/zij leidt een buitenprojectengroep van de HWH-bewoners: evaluaties van de voorbije week en bespreking van de nieuwe weekplanning.
 • Hij/zij neemt 1 of 2 keer per maand deel aan een encountergroep of leidt deze.
 • Hij/zij heeft interesse om zelfhulpgroepen te leiden.

 

 

Praktisch

 

 • Hij/zij bewaakt de normen (orde, netheid, persoonlijke hygiëne,…) en de waarden (solidariteit, verdraagzaamheid, …) binnen de halfweghuizen.
 • Hij/zij is mee verantwoordelijk voor de beide halfweghuizen op vlak van verbruik, herstellingen en huishoudelijke taken.
 • Hij/zij neemt geregeld urine- & alcoholcontroles af van zowel de residentiële als de ambulante bewoners.
 • Hij/zij voert de nodige administratieve taken uit in het kader van:
 • Budgetbeheer of –begeleiding en sociaal administratieve ondersteuning.
 • Bijhouden en aanpassen van het cliëntdossier.
 • Schrijven van (ontslag)verslagen en aanvragen voor tegemoetkoming.

 

Vergaderingen, overleg en samenwerking

 

 • Hij/zij overlegt wekelijks met de halfweghuisverantwoordelijke.
 • Hij/zij neemt deel aan de wekelijkse halfweghuisvergadering en maakt in overleg met de halfweghuisverantwoordelijke de agenda of het verslag op.
 • Hij/zij overlegt met interne collega’s van TG, familiewerking, sociale dienst, onthaal en het ambulant centrum.
 • Hij/zij werkt samen met externe collega’s bij VDAB, RTH, justitie, OCMW e.a.

 

Algemeen

 

 • Hij/zij is in staat binnen het halfweghuis de overgang van een residentieel groepsprogramma naar een ambulant individueel programma passend te begeleiden.
 • Hij/zij staat mee in voor de weekendpermanentie in onthaal of in T.G.
 • Hij/zij werkt mee aan bepaalde taken op instellingsniveau: preventieactiviteiten, tijdschrift, onderzoek, werkgroepen, …

 


Competentieprofiel

 

Onder competenties verstaan we het samenhangend geheel van kennis, vaardigheden

en houdingen, dat aantoonbaar ontleend is aan concrete handelingen en/of taken die

voorkomen in de beroepsuitoefening van deze functie.

We beschrijven achtereenvolgend de beroepskennis en de sleutelvaardigheden, waarover de begeleider van het halfweghuis moet beschikken.

 

Beroepskennis

 

Beroepskennis verwijst naar de algemene kennis, de specifieke kennis en de basiskennis die noodzakelijk is voor de uitoefening van deze functie.

 

 

Basiskennis van de origine, de pedagogische en therapeutische basisprincipes en organisatie van de Therapeutische Gemeenschap en gebruik van pedagogische en therapeutische metho­des en technieken

 

Algemene kennis van de actuele justitiële statuten en hun toepassingsmodaliteiten en specifieke kennis betreffende budgetbegeleiding en sociale administratie

 

Algemene kennis van de actuele organisatie binnen de drughulpverlening en specifieke kennis betreffende werktoeleiding en opleidingscentra

 

Algemene kennis betreffende productinformatie en medische en farmacologische aspecten van verslaving en basiskennis van EHBO en preventiemaatregelen

 

Specifieke kennis van motivationele gesprekvoering en betreffende terugvalpreventie

 

Basiskennis van het contextueel gedachtengoed, relaties en seksualiteit

 

Kennis van communicatie en samenwerking, schriftelijk, digitaal en mondeling rapporteren

 

Kennis van principes van de omgang met vertrouwelijke informatie (deontologie en beroepsgeheim).

 

Basiskennis van PC-gebruik en het gebruik van internet.

 

 

 


Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheden verwijzen naar de vaardigheden, attitudes, persoonlijkheids- en

gedragskenmerken die essentieel zijn voor de uitoefening van deze functie. De weging van de verschillende competenties is in onderstaande tabel aangegeven (3 = essentieel – 2 = belangrijk – 1 = optioneel). De sleutelvaardigheden staan in onderstaand competentiestramien in het vet aangeduid.

 


TAAK

 

Competentie

Korte omschrijving

2

Zichzelf ontwikkelen

Zich continue nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken

3

Efficiënt handelen

Opdrachten realiseren binnen de beschikbare tijd, middelen en afspraken

3

Overzicht houden

Prioriteiten stellen, een probleem van op zekere afstand beschouwen

3

Observeren en objectiveren

Het efficiënt verwerven en verwerken van observatiegegevens

3

Registreren en verslag geven

Zin voor een goede schriftelijke verslaggeving, voor registratie. Digitale vaardigheid

2

Doel- en strategiegericht werken

Het stellen van objectieven en het bepalen en volgen van strategieën

2

Resultaatgericht werken

De ambitie om resultaten te boeken

3

Ordelijk, nauwkeurig en stipt werken

Met de nodige zorgvuldigheid werken en afspraken nakomen

2

Veilig werken

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen

2

Zorgzaam omgaan met materiaal en infrastructuur

Zorgzaam omgaan met materiaal, voertuigen en infrastructuur

 

PERSOON

3

Verantwoordelijk-heidszin

Steeds de volle verantwoordelijkheid opnemen voor acties en initiatieven

3

Congruentie en openheid

Echtheid, zelfexpressie

2

Inzet, dynamiek en werktempo

Met veel energie uitvoeren van taken, begaan zijn met het werk

3

Openstaan voor kritiek

Met kritiek omgaan en er lessen uit trekken

3

Stressbestendigheid

 

Efficiënt en kwaliteitsvol blijven werken onder stress

3

Assertiviteit, relativeringsvermogn

Voor zichzelf en eigen ideeën opkomen, relativeringsvermogen aan de dag leggen

3

Aanpassings-

vermogen

 

Zich aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden, mensen en situaties aanpassen

2

Probleemoplossend werken

Het erkennen van problemen en het tijdig nemen van beslissingen

3

Zelfstandigheid, zin voor initiatief

Uit zichzelf actie ondernemen

2

Innovatief denken

Originaliteit, creativiteit en vernieuwing tonen in denken en handelen

 

 

TEAM & ORGANISATIE

 

Competentie

Korte omschrijving

3

Samenwerken

Zich identificeren met het team, de teamgeest bevorderen, werken aan het behalen van teamresultaten

3

Loyaal handelen

Het loyaal ondersteunen, uitdragen en uitvoeren van genomen beslissingen

3

Overleggen en rapporteren

Mondeling feedback of verslag geven van uitgevoerde taken

3

Engagement en participatie in de organisatie

Zich inzetten voor de doelstellingen van de organisatie

2

 

Overleggen met andere teams

Met andere teams (disciplines) overleggen en communiceren

3

Collegialiteit

Zich inzetten voor de sfeer, aandacht en respect tonen voor collega’s en hen helpen

3

Communiceren

Zich vlot en genuanceerd kunnen uitdrukken

2

 

Inzicht in de organisatie

Inzicht in de organisatiestructuur, communicatiekanalen, overlegplatformen en bevoegdheden van versch. functies

2

Omgang met diensthoofd

Respect voor je diensthoofd en zijn bevoegdheden

3

Relaties en netwerken opbouwen

Relaties en netwerken opbouwen met mensen binnen en buiten de organisatie

 

CLIËNT

3

Zicht op de doelgroep

Voldoende kennis hebben over de doelgroep

3

Aandacht voor familie en sociaal netwerk

Positief aanvaarden, luisteren naar en begrijpen van de familie en andere betekenisvolle personen

3

Empathie

Luisteren naar en begrijpen van cliënten en zich inleven in hun leefwereld

3

Respect

Respect voor de opvattingen en de rechten van de cliënt

3

Discretie

Zorgzaam en respectvol omspringen met vertrouwelijke gegevens

3

Spreken op het niveau van je cliënt

Vlot met cliënten omgaan in een passend taalgebruik

3

Motiveren

Ondersteunen en motiveren van cliënten

3

Cliëntvriendelijke houding

De interne en externe cliënten helpen in de mate van het mogelijke en het toelaatbare

2

Omgevingsbewust zijn

Zich bewust zijn van ontwikkelingen in hulpverlening, in justitie en in de samenleving en zich bewust zijn van de beperkingen die de justitiële context biedt

3

 

Leiderschap tonen

Het animeren en leiden van (een groep) cliënten