Het Duo-legaat

Een deel van uw bezit aan De Kiem nalaten, zonder uw erfgenamen te benadelen? Dit kan! Met het duo-legaat kan men een aanzienlijke besparing doen van successierechten én bovendien kan De Kiem mee genieten van dit belastingvoordeel.

Sinds 1 januari 2004 is het in Vlaanderen mogelijk om een testament op te maken waarbij men zijn vermogen verdeelt tussen één of meerdere erfgenamen én een vzw. Vandaar de term ‘duo’-legaat. Indien men de vzw belast met de betaling van alle successierechten krijgen de andere erfgenamen hun erfdeel onbelast en worden ze vrijgesteld van de successierechten.
Het duo-legaat is een legale techniek waardoor successierechten verlaagd worden door bijvoorbeeld vzw De Kiem aan te stellen als algemeen legataris. Dit wil zeggen dat de vzw verantwoordelijk is voor de aangifte én de verdeling van de nalatenschap. De Kiem betaalt dus alle successierechten, zelfs op het gedeelte van de erfenis dat naar de andere erfgenamen gaat. Maar omdat De Kiem minder successierechten betaalt blijft er meer over om te verdelen onder de erfgenamen. Met andere woorden: je vriend of familie houdt meer over en je levert een belangrijke financiële bijdrage aan De Kiem.

Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt alles snel duidelijk.

Zonder duo-legaat:

Tante Fien heeft een vermogen van 500 000 EUR en woont in Buggenhout. Zij heeft geen man of kinderen, maar wel een neef Piet aan wij ze haar vermogen wil nalaten. We rekenen even na wat Piet krijgt nadat hij successierechten heeft betaald.

Op de eerste schijf tot 75 000 € betaalt hij 45% of 33 750 €
Op de tweede schijf tussen 75 000 € en 125 000 € betaalt hij 55% of 27 500 €
Het bedrag boven 125 000 € (= 375 000 €) betaalt hij 65% of 243 750 €
Totaal betaalt Piet aan successierechten: 305 000 €
Hij houdt een bedrag over van: 195 000 €

Met duo-legaat:

Tante Fien geeft een bijzonder legaat van 250 000 EUR aan Piet en een algemeen legaat (in casu € 250.000, het saldo van het vermogen) aan vzw De Kiem onder de last om successierechten en kosten op het bijzonder legaat van Piet te betalen. Piet krijgt dus 250 000 EUR, wat 55 000 EUR MEER is dan wanneer hij alles zou geërfd hebben zonder legaat aan het goede doel en hij hoeft zich geen zorgen te maken over de successierechten. Vzw De Kiem krijgt ook een legaat van 250 000 EUR maar moet daar nog 8,5 % successierechten op betalen. Bovendien betaalt De Kiem ook de successierechten op het deel van Piet.

Op het deel van de vzw     
250 000 € betaalt de vzw 8,5% of 21 250€
Op het deel van Piet: (250 000 €)   
Op de eerste schijf tussen tot 75 000 € betaalt de vzw 45% of 33 750 €
Op de tweede schijf tussen 75 000 € en 125 000 € betaalt de vzw 55% of 27 500 €
Het bedrag boven 125 000 € (= 125 000 €) betaalt de vzw 65% of 81 250 €
Totaal betaalt de vzw aan successierechten: 163 750 €
De Kiem houdt een bedrag over van: 86 250 €
Piet houdt een bedrag over van: 250 000 €

Voor hetzelfde bedrag van 500 000 EUR werden er 141 250 EUR minder successierechten betaalt, houdt neef Piet 55 000 EUR méér over en houdt De Kiem 86 250 EUR over.

Een duo-legaat is voor iedereen interessant, ook voor mensen met kinderen.
Vermits de concrete berekening vaak vrij ingewikkeld kan zijn, is het altijd aangeraden om een notaris te raadplegen.
Het systeem van duo-legaten wint meer en meer aan belang omdat het voor de erfgenamen een aanzienlijke besparing aan successierechten opleveren. Een belastingvoordeel waarvan zowel erfgenamen als De Kiem kunnen genieten.

Om een legaat te kunnen toepassen:
- moet er een testament opgesteld zijn;
- moet er een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen;
- moet er een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen. Vzw De Kiem is een erkende organisatie.

Waarom zou u het doen?


Een legaat is voor De Kiem een extra impuls om iets meer te kunnen doen. Met de opbrengsten van legaten zijn we in staat om belangrijke projecten te realiseren. We realiseren daarmee onze plannen, dankzij u.
Praat gerust eens vrijblijvend met ons of met een notaris naar keuze.

 

De Kiem vzw
Vluchtenboerstraat, 7A,
9890 GAVERE
093896666

Admin(at)dekiem.be
www.dekiem.be

Ondernemingsnummer BE 0445 151 311
Datum van oprichting 30.04.1991

Bankrekeningnummer BIC GEBABEBB / IBAN BE 270012 1652 3173
Naam van de houder van de rekening De Kiem vzw
Directeur: Dirk Vandevelde ( 0475818237 - dirk.vandevelde(at)dekiem.be)